The House With An Attic (1960)

The House with an Attic (Dom s mezoninom) is a 1960 Soviet film directed by Yakov Bazelyan and based on the eponymous short story by Anton Chekhov.

Cast:
Sergey Yakovlev – The Artist
Ninel Myshkova – Lida
Lyudmila Gordeychik – Missie
Olga Zhizneva – Ekaterina Pavlovna
Yuri Leonidov – Peter Belokurov
Vera Altayskaya – Lyubov Ivanova
Valentina Ananina – Dasha
Sergei Kalinin – Belokurov’s Footman

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s